• Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi 30 đường Lâm Văn Bền Phường Tân Kiểng Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Lâm Văn Bền

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 6x32 m2

  Giá bán 18 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi 30 đường Lâm Văn Bền Phường Tân Kiểng Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 15-05-2018

 • Bán nhà hẻm 70 đường Nguyễn Văn Quỳ Phường Phú Thuận Quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Nguyễn Văn Quỳ

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 6x15 m2

  Giá bán 4.3 Tỷ

  Bán nhà hẻm 70 đường Nguyễn Văn Quỳ Phường Phú Thuận Quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 15-05-2018

 • Bán gấp lô đất mặt tiền đường số 45 Phường Tân Quy Quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  đường số 45

  Loại Đất Nền

  Diện tích 5x18 m2

  Giá bán 8 Tỷ

  Bán gấp lô đất mặt tiền đường số 45 Phường Tân Quy Quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 15-05-2018

 • Bán nhà mặt tiền hẻm 337 đường Trần Xuân Soạn Phường Tân Hưng Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Trần Xuân Soạn

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4x7 m2

  Giá bán 2.5 Tỷ

  Bán nhà mặt tiền hẻm 337 đường Trần Xuân Soạn Phường Tân Hưng Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 11-05-2018

 • Bán nhà 2 lầu mặt tiền hẻm đường số 47 Phường Tân Quy Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  đường số 47

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4x15 m2

  Giá bán 5.9 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu mặt tiền hẻm đường số 47 Phường Tân Quy Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 11-05-2018

 • Bán nhà hẻm 791 đường Trần Xuân Soạn Phường Tân Hưng Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Trần Xuân Soạn

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3x17.5 m2

  Giá bán 3.69 Tỷ

  Bán nhà hẻm 791 đường Trần Xuân Soạn Phường Tân Hưng Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 04-05-2018

 • Bán nhà mặt tiền hẻm xe hơi 1041 đường Trần Xuân Soạn Phường Tân Hưng Quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Trần Xuân Soạn

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4.3x12 m2

  Giá bán 3 Tỷ

  Bán nhà mặt tiền hẻm xe hơi 1041 đường Trần Xuân Soạn Phường Tân Hưng Quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 02-05-2018

 • Bán nhà hẻm xe hơi 1248 đường Huỳnh Tấn Phát Phường Tân Phú Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4x20 m2

  Giá bán 3.5 Tỷ

  Bán nhà hẻm xe hơi 1248 đường Huỳnh Tấn Phát Phường Tân Phú Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 02-05-2018

 • Bán nhà hẻm xe hơi 1248 đường Huỳnh Tấn Phát Phường Tân Phú Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 5x20 m2

  Giá bán 1.7 Tỷ

  Bán nhà hẻm xe hơi 1248 đường Huỳnh Tấn Phát Phường Tân Phú Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 02-05-2018

 • Bán nhà giấy tay đường 25A Phường Tân Quy Quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  25A

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.5x5.5 m2

  Giá bán 780 Triệu

  Bán nhà giấy tay đường 25A Phường Tân Quy Quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 02-05-2018

 • Bán nhà mặt tiền đường số Tân Quy Đông Phường Tân Phong Quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Tân Quy Đông

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 6x22 m2

  Giá bán 15.7 Tỷ

  Bán nhà mặt tiền đường số Tân Quy Đông Phường Tân Phong Quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 02-05-2018

 • Bán gấp nhà mặt tiền khu dân cư Phú Mỹ Phường Phú Mỹ Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  khu dân cư Phú Mỹ

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 5x18 m2

  Giá bán 6.8 Tỷ

  Bán gấp nhà mặt tiền khu dân cư Phú Mỹ Phường Phú Mỹ Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 02-05-2018

 • Bán biệt thự khu Nam Long Phú Thuận Phường Phú Thuận Quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  khu Nam Long

  Loại Nhà biệt thự

  Diện tích 8x21.5 m2

  Giá bán 14.7 Tỷ

  Bán biệt thự khu Nam Long Phú Thuận Phường Phú Thuận Quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 02-05-2018

 • Bán gấp nhà hẻm 1041 Trần Xuân Soạn Phường Tân Hưng Quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Trần Xuân Soạn

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3x7 m2

  Giá bán 1.85 Tỷ

  Bán gấp nhà hẻm 1041 Trần Xuân Soạn Phường Tân Hưng Quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 02-05-2018

 • Bán nhà đẹp 2 mặt tiền hẻm 62 đường Lâm Văn Bền Phường Tân Kiểng Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Lâm Văn Bền

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 8.2x9.5 m2

  Giá bán 7.2 Tỷ

  Bán nhà đẹp 2 mặt tiền hẻm 62 đường Lâm Văn Bền Phường Tân Kiểng Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 24-04-2018

 • Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi 62 đường Lâm Văn Bền Phường Tân Kiểng Quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Lâm Văn Bền

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4x14 m2

  Giá bán 6.6 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi 62 đường Lâm Văn Bền Phường Tân Kiểng Quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 24-04-2018

 • Bán gấp lô đất đường nội bộ Khu Kiều Đàm Phường Tân Hưng Quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  khu Kiều Đàm

  Loại Đất Nền

  Diện tích 5x11 m2

  Giá bán 5.1 Tỷ

  Bán gấp lô đất đường nội bộ Khu Kiều Đàm Phường Tân Hưng Quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 24-04-2018

 • Bán nhà mặt tiền đường 14m khu dân cư Tân Quy Đông Phường Tân Phong Quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Tân Quy Đông

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 6x15 m2

  Giá bán 13 Tỷ

  Bán nhà mặt tiền đường 14m khu dân cư Tân Quy Đông Phường Tân Phong Quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 24-04-2018

 • Bán nhà mặt tiền nội bộ 12m khu Đức Khải đường Phạm Hữu Lầu Phường Phú Mỹ Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Phạm Hữu Lầu

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 5x18 m2

  Giá bán 9.5 Tỷ

  Bán nhà mặt tiền nội bộ 12m khu Đức Khải đường Phạm Hữu Lầu Phường Phú Mỹ Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 23-04-2018

 • Bán dãy nhà trọ hẻm 60 đường Mai Văn Vĩnh Phường Tân Quy Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Mai Văn Vĩnh

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.6x12.5 m2

  Giá bán 2.85 Tỷ

  Bán dãy nhà trọ hẻm 60 đường Mai Văn Vĩnh Phường Tân Quy Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 23-04-2018

 • Bán nhà hẻm 30 đường Lâm Văn Bền Phường Tân Kiểng Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Lâm Văn Bền

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4x14 m2

  Giá bán 3.5 Tỷ

  Bán nhà hẻm 30 đường Lâm Văn Bền Phường Tân Kiểng Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 23-04-2018

 • Bán nhà hẻm 30 đường Lâm Văn Bền Phường Tân Kiểng Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Lâm Văn Bền

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4x14 m2

  Giá bán 3.5 Tỷ

  Bán nhà hẻm 30 đường Lâm Văn Bền Phường Tân Kiểng Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 23-04-2018

 • Bán nhà 1 lầu đúc hẻm 60 đường Lâm Văn Bền Phường Tân Kiểng Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Lâm Văn Bền

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 5.5x6.5 m2

  Giá bán 3 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu đúc hẻm 60 đường Lâm Văn Bền Phường Tân Kiểng Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 23-04-2018

 • Bán gấp nhà 2 lầu mặt tiền chợ Phú Thuận Phường Phú Thuận Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  chợ Phú Thuận

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 5x20 m2

  Giá bán 8.2 Tỷ

  Bán gấp nhà 2 lầu mặt tiền chợ Phú Thuận Phường Phú Thuận Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 23-04-2018